Vaš pouzdan partner za POS, Bar Kod, Wireless i label rešenja

  


Računarske kase

Digitalne vage

DIBAL C

DIBAL A

DIBAL L

DIBAL E

DIBAL K

Industrijske vage

Čitači bar koda

Bar kod štampači

Digitalni štampači

Ručni terminali

Bežična oprema

Potrošni materijal

Etiketiranje

Specijal

DIGITALNE VAGE

DIBAL K serija


Kapacitet i preciznost 3/6/15/30 kg tj. 1/2/5/10 gr
PLU od 500 do 1000 artikala
Memorija do 10 prodavaca
Najveća tara skoro do ukupnog kapaciteta
Cene do 99.999
Iznos do 99.999
Brzi tasteri 2x32 artikla
Štampač nalepnica zavisno od modela

Nekoliko vrsta:

- sa podignutim displejom
- viseća
- sa ili bez štampača računa
- računi sa ili bez bar koda
- alfanumericki LCD ekran

Povezivanje do 80 vaga u mrežu i priključenje na računar sa mogućnošću promene asortimana, cena i drugog, kao i analiza svih podataka i potpuna kontrola poslovanja iz kancelarije.

Mogućnosti:

- Izbor štampe na računu ili nalepnici
- unos artikala koji se ne mere
- fiksne cene ili tare
- prilagođavanje izgleda računa
- izbor podataka koji se beleže u EAN-13 bar kodu
- izračunavanje kusura
- štampa iznosa u domaćoj i stranoj valuti
- lista artikala u memoriji
- lista prodaja po artiklu
- izveštaj po prodavcu o prodaji artikala, broju kupaca, radnom vremenu


NAPOMENA: Ovaj proizvod kompanije DIBAL je atestiran odgovarajućim atestom od strane Zavoda za mere i dragocene metale
Copyright © CHIP . All rights reserved.