Vaš pouzdan partner za POS, Bar Kod, Wireless i label rešenja

  


Računarske kase

Digitalne vage

DIBAL C

DIBAL A

DIBAL L

DIBAL E

DIBAL K

Industrijske vage

Čitači bar koda

Bar kod štampači

Digitalni štampači

Ručni terminali

Bežična oprema

Potrošni materijal

Etiketiranje

Specijal

DIGITALNE VAGE

DIBAL A serija


Kapacitet/Opseg
Monodivision Multidivision
6kg - 2gr 3kg - 1gr # 6kg - 2gr
12kg - 2gr 6kg - 2gr # 15kg - 5gr
15kg - 5gr 15kg - 5gr # 30kg - 10gr
30kg - 10gr  

Povezivanje do 1500 vaga u mrezu i priključenje na računar sa mogućnošću promene asortimana, cena i ostalog, kao i analiza svih podataka i potpuna kontrola poslovanja iz kancelarije
NAPOMENA: Ovaj proizvod kompanije DIBAL je atestiran odgovarajućim atestom od strane Zavoda za mere i dragocene metale
Copyright © CHIP . All rights reserved.