Vaš pouzdan partner za POS, Bar Kod, Wireless i label rešenja

  


Računarske kase

Digitalne vage

Čitači bar koda

Bar kod štampači

Digitalni štampači

Ručni terminali

Bežična oprema

Potrošni materijal

Nalepnice u rolni

Nalepnice na tabaku

Piktogrami

Papir i folije u rolni

V. koža i tekstil

Riboni za štampače

Etiketiranje

Specijal

POTROŠNI MATERIJAL

CHIP Samolepljive nalepnice u tabaku


Nalepnice u tabaku su brzo i kvalitetno rešenje, bez velikih troškova, za male serije. Kod odabira tabačne štampe imate mogućnost da sami diktirate i količinu i vreme štampe. Dovoljno je da imate štampač i da znate da radite u Microsoft Word-u ili da imate najosnovnije znanje u Corel Draw-u. Otisak je kvalitetan, štampa jasna, a prijanjanje nalepnica CHIP garantuje za sve standardne upotrebe.

Zahvaljujući CHIP digitalnoj štampariji u mogućnosti smo da vam u najkraćem vremenskom roku odštampamo bilo koju oblik nalepnice u koloru (CMYK).

CHIP je prvi proizvođač u SCG nalepnica u tabaku (A4 format -21 x 29.7 cm), u raznim formatima, sa četvorostraničnom čistom tehnologijom - FECT. To je tehnologija kod koje se u procesu proizvodnje skida gornji sloj nalepnice jedan milimetar od svake ivice.

Prilikom štampe na visokim temperaturama, kod laserske štampe na primer, lepak koji se nalazi između papira i silikonske podloge uvek ima tendenciju topljenja, te curi. Kod nalepnica sa nesmaknutim ivicama (Slika 1) lepak curi direktno na valjak štampača što se odražava zaglavljivanjem papira, a vremenom i njegovim prestankom rada.


Slika 1

Kod nalepnica sa smaknutim ivicama lepak curi na silikonsku podlogu i ne dolazi u dodir sa valjkom štampača čime obezbeđuje kvalitetniji otisak i dugovečnost štampača. Slika 2.


Slika 2

Pažljivo izabran termostabilan samolepljiv papir, svetski priznatog proizvođača, obezbeđuje superioran kvalitet, kako crno-bele,tako i kolor štampe.

Sve ovo CHIP nalepnice u tabaku čini prigodnim za upotrebu na laserima, Ink-jet štampačima, matričnim štampačima, kao i fotokopirima.

Nalepnice se standardno izrađuju na belom, bezdrvnom/bezhlornom papiru, a po posebnom zahtevu i na papiru u sledećim bojama:

-plava
-crvena
-žuta
-zelena

Kao posebna odlika CHIP nalepnica u tabaku je atraktivna I funkcionalna ambalaža sa besplatnim CD-om, na kome se nalazi šablon odgovarajuće nalepnice, radi lakšeg korišćenja, kao I uputstvo za rad.

Formati za nalepnice u tabaku koje CHIP trenutno izrađuje su:
Veličina u mm Oblik Šifra Broja nalepnica na tabaku*
24x14 TUPORUBNE 6010 160
25x11 OŠTRORUBNE 6009 208
29x78 TUPORUBNE 4027 18
30x15 OŠTRORUBNE 6013 102
32x19 OŠTRORUBNE 6011 84
33x22 ELIPSA ELIPSA 3024 50
38x21.1 OŠTRORUBNE 6012 65
44x30 TUPORUBNE 4006 32
45x30 ELIPSA ELIPSA 3025 32
44x40 TUPORUBNE 4010 24
O 45 mm KRUG 2045 20
46x79 TUPORUBNE 4028 12
48x28 OŠTRORUBNE 6015 40
48x221.5 TUPORUBNE 4180 4
52x147.5 TUPORUBNE 4150 8
O 60mm KRUG 2060 12
60x40 TUPORUBNE 4020 18
60x45 ELIPSA ELIPSA 3040 15
60x52 TUPORUBNE 4026 15
70x36 OŠTRORUBNE 6021 24
80x55 TUPORUBNE 4029 10
85x53 TUPORUBNE 4030 10
90x26 TUPORUBNE 4120 18
90x60 ELIPSA ELIPSA 3120 8
90x133 TUPORUBNE 4200 4
92x52 TUPORUBNE 4127 10
117x117 CD CD KRUG 2117 1
184x133 TUPORUBNE 4250 2
190x38 OŠTRORUBNE 6029 7
195x282 TUPORUBNE 4310 1
208x295 TUPORUBNE 4300 1

*tabak je formata A4 ( 210 mm x 297 mm)


CHIP NALEPNICE U TABAKU POSTOJE U MANJEM PAKOVANJU OD 25 LISTOVA I VEĆEM OD 100 LISTOVA.

Ukoliko želite da postanete naš distributer kontaktirajte nas.

CHIP je spreman da podrži razne projekte svojih korisnika, kako u pogledu formata i lepka, tako i izborom materijala, npr. za dobijanje foto kvaliteta kod štampe sa Ink-jet štampačima.

Copyright © CHIP . All rights reserved.