Vaš pouzdan partner za POS, Bar Kod, Wireless i label rešenja

  


Računarske kase

Digitalne vage

Čitači bar koda

Bar kod štampači

Digitalni štampači

Ručni terminali

Bežična oprema

Potrošni materijal

Nalepnice u rolni

Nalepnice na tabaku

Piktogrami

Papir i foliie u rolni

V. koža i tekstil

Riboni za štampače

Etiketiranje

Specijal

POTROŠNI MATERIJAL

Piktogrami-Nova CHIP ponuda

No. 0300      No. 0301     No. 0302      No. 0303      No. 0304     No. 0305

  No. 0200     No. 0201     No. 0202      No. 0203      No. 0204     No. 0205      No.0206

  No. 0207      No. 0208 

   No. 0100    No. 0101      No. 0102     No. 0103      No. 0104     No. 0105      No.0106

   No. 0107      No. 0150       No. 0151    

  No. 0401       No. 0402

U procesu stvaranju vizuelnog identiteta XX-ih Olimpijskih igara u Minhenu 1972., grafički dizajner Otl Aicher-jedan od koosnivača Koledža za dizajn u nemačkom gradu Ulm-je stvorio sistematičan jezik “znakova”. Kompleksne i sveobuhvatne serije simbola su pomogle minhenskim internacionalnim gostima, koji su govorili bezbroj različitih jezika, u orijentaciji kroz različite olimpijske lokacije i obezbedili im potrebne informacije. Nakon pozitivnog iskustva koje je pružila primena sibola, nazvanih piktogrami, na Olimpijskim igrama u Minhenu i na Frankfurtskom aerodromu, Aicherov time je razvio veliki broj simbola koji se i danas koriste.

CHIP piktogrami su veličine 113x113 mm, izrađeni su od PET folije i štampaju se na HP Laser Jet 9500. Otporni su na vremenske uslove (visoka/niska temperatura, kiša i sneg), a po potrebi ih lakiramo UV lakom za dugotrajniju zaštitu od sunčevih zraka.

Copyright © CHIP . All rights reserved.