Vaš pouzdan partner za POS, Bar Kod, Wireless i label rešenja

  


Računarske kase

CHIP SuperPOS 2000

CHIP TouchPos

O POS-u

Digitalne vage

Čitači bar koda

Bar kod štampači

Digitalni štampači

Ručni terminali

Bežična oprema

Potrošni materijal

Etiketiranje

Specijal

RAČUNARSKE KASE

CHIP SuperPOS 2000

U okviru svetskih pravaca razvoja u ovoj oblasti, a ceneći trenutnu tržišnu situaciju u našoj zemlji CHIP je osmislio SuperPOS 2000 koji je zasnovan na PC tehnologiji i potpuno je otvorene arhitekture. To mu omogućava fleksibilnost za upotrebu u različitim namenama kao i rad pod različitim operativnim sistemima (DOS, Novell, Unix). Osnovne komponenete CHIP SuperPOS 2000 racunarske kase su:

CPU Intel
RAM 32MB - 256MB
HDD Da
Tastatura POS 111 programabilnih tastera
Štampač Fiskalni
Monitor Monitor
Displej za kupca VFD 2x20 znakova
Fijoka za novac Heavy - Duty
Mrežna karta Da
Opcije modem, CD-ROM, kolor monitor 10", Wireless network, čitač magnetne kartice TRACK 1 & 2Računarska jedinica

Osnovu CHIP SuperPOS-a 2000 cini namenski računar, ili PC računar u namenskom kućištu koje je projektovao CHIP, baziran na Intel procesoru najnovije generacije i POS tastatura. Osnovna razlika POS tastatura u odnosu na standardne PC tastature je u poboljšanom kvalitetu (cherry tasteri) i mogućnosti softverskog i hardverskog rekonfigurisanja pojedinačnih kodova tastera, kao i fizičke veličine tastera. Pored ovih karakteristika POS tastature mogu posedovati bravicu sa vise ključeva kao i čitač magnetne kartice.

Fiskalni štampač

Čitači bar koda - Čitači bar koda se mogu u osnovi podeliti na tri grupe zavisno od vrste senzora za čitanje na: WAND, CCD i LASERSKI. Citaci WAND tipa spadaju u stariju generaciju i u novije vreme su izbačeni iz upotrebe kao nedovoljno pouzdani i zastareli. Princip rada CCD (Charge Couple Device) čitača je sličan principu rada TV kamere. Snimljena slika bar koda se digitalizuje, analizira i određuje standard i broj. I pored međusobno sličnog izgleda, CCD bar kod čitači se mogu veoma razlikovati u pogledu kvaliteta i pouzdanosti. Proizvode se sa i bez ugrađenog dekodera i sa različitim tipovima priključka. Laserski bar kod čitači se mogu uopšteno podeliti u sledeće grupe:

Ručne: CH9800, OPI-2201, OPR-3201 , RF Z-3070 i RF Z-3071.

Ručne omnidirekcione: Libra L-7050   i Sirius P-7030 .

Fiksne omnidirekcione
za ugradnju na pult: Pollux_P-4010 , Orion_O-3050, Magelan 2200 VS


Fiksne omnidirekcione za ugradnju u pult: CH1250, Castor C-5010, Magelan 2300 HS, i Skener vaga

Bežične: CH2800, PSC Power RF , OPL 7734.


Fioka za novac - Uz fiskalni štampač spada u najzahtevnije delove sistema. Zato smo se odlucili za Standard i Heavy Duty cache drawer.

Monitor za operatera i displej za kupca - Zavisno od primene monitor za operatera može biti MONO SVGA 9" ili KOLOR SVGA 10". Displej moze biti numerički ili alfa-numerički. Svetski trend je korišćenje alfa-numeričkih pošto je moguć prikaz i slova i brojeva. Alfa-numerički displeji mogu biti izrađeni u dve tehnologije. Prvi je zasnovan na LCD tehnologiji, sa prosvetljivanjem ekrana. Prednosti ovog sistema su niska cena, a nedostaci nedovoljna vidljivost pri dnevnom svetlu i na većim daljinama. Kod drugog sistema prikaz se vrši putem VFD (Vakuum Florescentni Displej). Karakteristike ovakvog sistema su da uz neznatno višu cenu pruža izvanrednu vidljivost u svim uslovima. U okviru SuperPOS 2000 CHIP nudi DSP-800 VFD displej.


Copyright © CHIP . All rights reserved.