Vaš pouzdan partner za POS, Bar Kod, Wireless i label rešenja

  


Računarske kase

CHIP SuperPOS 2000

CHIP TouchPos

O POS-u

Digitalne vage

Čitači bar koda

Bar kod štampači

Digitalni štampači

Ručni terminali

Bežična oprema

Potrošni materijal

Etiketiranje

Specijal

RAČUNARSKE KASE

O POS-u

POS u pravcu potpunog praćenja i unapređenja prodaje

U svetskim okvirima su se izdvojila dva pristupa projektovanju ovakvih uređaja. Velike kompanije razvijaju računarske kase zatvorenog tipa, dok manji proizvođači zastupaju modularni pristup. U srcu svake računarske kase se nalazi računar, po pravilu PC tehnologije, a bitna odlika modularnog koncepta je otvorenost ka inovacijama, koja se ogleda pre svega u bržem odzivu na promene u PC tehnologiji. Kao rezultat pada cena komponenti većina računarskih kasa po performansama višestruko prevazilaze zahteve standardnog character-based softvera za prodaju, pa se implementacijom novih PC tehnologija u računarske kase otvara mogućnosti korišćenja novih operativnih sistema, grafičkog okruženja i sl. i time dalji napredak u ovoj oblasti.

Kompletnu računarsku kasu čine još štampač računa, fioka za novac, displej za kupca, monitor za operatera i dodatna oprema. Mada su kod nas u početku primećeni pionirski pokušaji korišćenja klasičnih matričnih štampača u okviru POS sistema, danas fiskalni štamač je nezaobilazni deo računarske kase. Iako je u nekim slučajevima, pre svega u ugostiteljstvu, fioka za novac suvišna, zajedno sa fiskalnim štampačem spada u kritične podsklopove računarske kase iz prostog razloga što su to jedina dva mehanička sklopa kase. U većini slučajeva ova dva dela određuju izdržljivost odnosno pouzdanost kase pa samim tim i upotrebnu vrednost za korisnika.

Naše računarske kase, CHIP Super POS 2000, su se pokazale vrlo fleksibilne za korišćenje u raznim namenama: Supermarketi, Duty Free, Ugostiteljstvo, Parfimerije, Butici, Mesare, Pekare Itd.

Uvođenjem i korišćenjem računarske tehnologije u poslovima prodaje moguće su više stvari od vitalnog značaja za uspešno poslovanje:

- ažurno stanje zaliha u svakom trenutku i
- skraćenje vremena opsluživanja kupaca.

Poboljšanja poslovanja koja se javljaju su:

- pravovremena nabavka potrebnih količina artikala, a time smanjivanje zaliha i smanjivanje kapitala angažovanog za obrtna sredstva, kao posledica prethodnog mogućnost povećanja asortimana proizvoda
- bolja kontrola radnika i smanjenje troškova zbog krađe artikala zadovoljstvo kod kupaca zbog brže i bolje usluge.

Imajući u vidu istraživanja koja pokazuju da četiri od pet preduzeća propadnu u roku od tri godine najčešće iz razloga nemogućnosti praćenja finansijskih tokova, korišćenje računarske tehnologije u poslovima prodaje postaje imperativ.

Copyright © CHIP . All rights reserved.